Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKDLACZEGO MY ?


Atuty Szkoły:
 • obiekty sportowe: NOWOCZESNA HALA SPORTOWA Z BASENEM, sala gimnastyczna, pływalnia, kręgielnia, boisko do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Szkoła posiada ponadto dwa stoły bilardowe, stoły do tenisa i własną siłownię,

 • położenie szkoły blisko dworca PKS, co umożliwia wygodny dojazd i powrót do domu,
 • nauka w systemie jednozmianowym - zajęcia maksymalnie do 15:00,
 • pracownie: oprócz tradycyjnych środków dydaktycznych klasy wyposażone są w sprzęt audio-video, a wszystkie sale oferują dostęp do komputera podłączonego do sieci Internet (łącznie ponad 100 stanowisk komputerowych), 4 pracownie informatyczne, nowoczesna pracownia językowa oraz bogate wyposażenie dodatkowe m. in. (tablica interaktywna, 17 projektorów, 10 laptopów),
 • Centrum Informacji i Edukacji Multimedialnej (8 komputerów do dyspozycji uczniów) z bogatą biblioteką i czytelnią,
 • świetlica szkolna - 8 komputerów do dyspozycji uczniów,
 • stałe imprezy tworzące naszą tradycję (Walentynki, Dzień Kobiet, pielgrzymka do Obór itp),
 • wycieczki szkolne: m.in. na narty, do parku linowego (ścianki wspinaczkowe) i inne
 • bezpieczeństwo: całodobowy monitoring szkoły, kontrola osób wchodzących do szkoły, obowiązek noszenia identyfikatorów,
 • nowoczesna i dogodna dla uczniów baza socjalna szkoły (gabinet lekarski, szatnia, sklepik szkolny, punkt ksero, stołówka szkolna – obiad dla ucznia: 4 zł),
 • przejrzysty system regulaminów wewnętrznych, zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która dba o przygotowanie młodzieży do egzaminów końcowych, przyszłej pracy i podjęcia nauki na uczelniach wyższych.
 • 25 nauczycieli pełni również funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (egzamin maturalny), a 14 nauczycieli egzaminatora na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • program nauczania dostosowany do potrzeb uczniów podejmujących dalsze studia,
 • indywidualne programy nauczania dla uczniów tego wymagających,
 • opieka pedagoga i psychologa szkolnego,
 • nauczanie języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski,
 • możliwość rozwijania uzdolnień w ramach kół zainteresowań i pozalekcyjnych zajęć sportowych, konsultacje przed maturami,
 • ośrodek egzaminacyjny dla egzaminu zawodowego sprzedawca, przyjazna, partnerska atmosfera,
 • radiowęzeł wyposażony w nowoczesny sprzęt nagłaśniający,
 • pomoc finansowa dla najuboższych, nagrody dla najlepszych,
 • stypendia rok 2010/11: - 3 stypendia Premiera, - 2 stypendia Marszałka, - 2 stypendia Jana Pawła II, - 3 stypendia Rady Ped. przy ZS2 w Rypinie,
 • nagrody dla klas z najwyższą frekwencją oraz najwyższymi wynikami w nauce na koniec semestru i koniec roku szkolnego (fundowanie wycieczek).  Bliższych informacji udziela sekretariat Zespołu w godz. 8:00-14:00
  pod nr telefonu (054) 280 3161

  Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  ul. Dworcowa 11,
  kontakt tel. (54) 280 3161Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161