Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK<- Powrót do poprzedniej strony

SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

TECHNIKUM - okres nauki 5 lat

Zawód: Technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Każda firma, niezależnie od profilu działalności potrzebuje specjalistów w zakresie gospodarki finansowej, prowadzenia dokumentacji czy też spraw kadrowo-płacowych.
Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy.
Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?
 • EKA. 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

 • EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek

 Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ekonomii
 • Elementy statystyki opisowej
 • Elementy prawa
 • Praca biurowa
 • Gospodarka zasobami rzeczowymi
 • Sprzedaż krajowa i zagraniczna
 • Techniki komputerowe w pracy biurowej
 • Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi
 • Planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 • Kadry i płace
 • Systemy w dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej
 • Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 • Język obcy zawodowy
 Czego nauczysz się na zajęciach?:
 • stosować przepisy prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzić dokumentację biurową i magazynową
 • gospodarować rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzać biznes plan
 • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomicznej
 • posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie dokumentów oraz prezentowanie danych
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • sporządzać dokumentację kadrową
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzić ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym
Będziesz umiał posługiwać się specjalistycznymi programami: Insert GT (kadrowo-płacowy, magazynowo-sprzedażowy) oraz PŁATNIK (do rozliczeń z ZUS).

Jako technik ekonomista będziesz mógł:

 • podjąć pracę w sekretariatach, w działach kadr i płac, w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w urzędach administracji państwowej i samorządowej, urzędzie skarbowym, kancelarii podatkowej
 • kontynuować naukę na różnych kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni
 • uruchomić i prowadzić własną firmę


PRACOWNIE SZKOLNE

Pracownia ekonomiczna


Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161