Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKӣPROJEKT WSPӣFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKPOROZUMIENIE O WSPӣPRACY
midzy Jednostk Wojskow w Brodnicy
a ZESPOEM SZKӣ NR 2 W RYPINIE


Brodnica, 26.11.2010r.


Majc na wzgldzie wspprac na rzecz obronnoci pastwa i wychowania patriotycznego modziey, JEDNOSTKA WOJSKOWA 3537 w Brodnicy, reprezentowana przez Dowdc Jednostki pk. dypl. Bogdana NIEWITOWSKIEGO oraz ZESPӣ SZKӣ Nr 2 z siedzib w Rypinie reprezentowany przez Dyrektora p. mgr Henryka Jana KIEKOWSKIEGO zawary w dniu 26.11.2010r. porozumienie i bd wsppracowa ze sob w nastpujcych celach:

 1. wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzajcych do upowszechniania wrd modziey szkolnej tradycji ora polskiego;
   
 2. wspieranie merytoryczno - organizacyjne przy realizacji rozszerzonego programu przedmiotu Przysposobienie Obronne;
   
 3. upowszechnianie idei organizowania dla modziey szkolnej wycieczek do miejsc znaczcych w dziejach ora polskiego oraz wakacyjnych obozw o charakterze sportowo - obronnym;
   
 4. wspieranie idei organizowania Dni Otwartych Koszar" oraz zwiedzania sal tradycji, izb pamici, muzew wojskowych i miejsc pamici narodowej;
   
 5. wykorzystywanie dowiadcze w zakresie organizowania uroczystoci o charakterze patriotycznym, olimpiad przedmiotowych, konkursw wiedzy o historii ora polskiego i obronnoci oraz innych konkursw z tego zakresu oraz turniejw i zawodw sportowych o charakterze proobronnym;
   
 6. inspirowanie rodowisk szkolnych do uczestniczenia w uroczystociach o charakterze patriotycznym, apelach polegych oraz apelach pamici organizowanych z okazji rocznic historycznych wydarze;

Wycig z planu wsppracy 4 Puku Chemicznego
z Zespoem Szk nr 2 na rok 2011L.p. Nazwa przedsiwzicia Data i miejsce realizacji Szczegowy zakres oczekiwanej pomocy ze wskazaniem podmiotu ponoszcego z tego tytuu koszty Jednostka wojskowa planowana do udzielenia pomocy Wnioskodawca
1. Zajcia wojskowe dla uczniw klas o profilu mundurowym. 15.02.2011
17.05.2011
18.10.2011
Pomoc merytoryczna przy prowadzeniu zaj wojskowych.
Uyczenie sprztu wojskowego do zaj.
4 pchem Brodnica Zesp Szk nr 2 w Rypinie
2. Dni Otwarte Zespou Szk nr 2 w Rypinie 08.04.2011
Pokaz uzbrojenia i sprztu wojskowego oraz musztry pojedynczego onierza. 4 pchem Brodnica Zesp Szk nr 2 w Rypinie
3. Zajcia poligonowe. 30-31.05.2011
Brodnica
Zabezpieczanie logistyczne. Uyczenie: terenu na rozbicie obozu, OSF, 7 namiotw NS (z dowozem i odebraniem), owietlenia i ganic ppo., sprztu strzeleckiego, topograficznego, rozpoznania i likwidacji skae. Zapewnienie odpatnego wyywienia. Oddelegowanie instruktorw. 4 pchem Brodnica Zesp Szk nr 2 w RypiniePodpisanie porozumienia o wsppracy - fotorelacja
Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161