Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKHISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYPINIE


Szkoła powstała jako Technikum Ekonomiczne 1 września 1962 roku przy Liceum Ogólnokształcącym w Rypinie. Naukę rozpoczęło wówczas 26 dziewcząt i 12 chłopców. Obowiązki dyrektora tej szkoły pełnił Kazimierz Głowacki, ówczesny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych. W roku szkolnym 1964/65 do technikum uczęszczało już 113 uczniów. Pierwsza matura odbyła się w 1967 roku. Nastąpiło wówczas wyodrębnienie szkoły spod wspólnej dyrekcji z LO. Dyrektorem technikum został Kazimierz Głowacki. Szkoła mieściła się jednak we wspólnym budynku z liceum.

W październiku 1970 roku oddano do użytku, budowany od 1967 roku, gmach Technikum Ekonomicznego oraz internat przy ulicy Dworcowej 11, gdzie szkoła mieści się do dnia dzisiejszego.

W 1972 roku przy Technikum Ekonomicznym powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kolejnym etapem na drodze rozwoju szkoły było zatem połączenie Technikum i Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych. Dyrektorem Zespołu został dyrektor Technikum Ekonomicznego Kazimierz Głowacki.

W 1975 roku Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał imię Ludwika Krzywickiego.
Z dniem 1 września 2002 w miejsce dotychczasowego Zespołu Szkół Ekonomicznych został powołany Zespół Szkół Nr 2.
Data 31.V.2003r. otwiera nową kartę w historii placówki: Zespół Szkół nr 2 otrzymuje imię Unii Europejskiej.

Obecnie Zespół Szkół nr 2 jest największą szkołą średnią w regionie. Uczęszcza do niej ponad 1200 uczniów. Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną: nowocześnie wyposażonymi pracowniami (m.in. dwie komputerowe z dostępem do internetu, techniki biurowej, języków obcych), dobrze zorganizowaną biblioteką szkolną, stołówką. Prowadzi różnorodne zajęcia pozalekcyjne, współpracuje z instytucjami miasta i regionu.

Zespół Szkół nr 2 tworzą: Liceum Ekonomiczne, Liceum Handlowe, Policealne Studium Zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Dotychczasowi dyrektorzy szkoły:

  • Kazimierz Głowacki (1962-1974)
  • Zdzisław Lewandowski (1974-1983)
  • Szczepan Rapsiewicz (1983-1996)
  • Zofia Zaleśkiewicz (1996-1998)
  • Henryk Jan Kiełkowski (1998-obecnie )Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161