Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSKProjekt „Nowe umiejetnosci uczniow droga do sukcesu”


Aktualności - kliknij w link poniżej żeby rozwinąć szczegóły


13.05.2022r. Uwaga - Rekrutacja na staże rozpoczęta25.12.2021r. Uwaga - Rekrutacja na kurs prawa jazdyWykaz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów,
wyjazdów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
jak również kompetencje kluczowe uczniów
w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”


Projekt „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”Projekt „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” realizowany przez Powiat Rypiński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, prowadzonym od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r.

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński jest podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia.

Uczniowie są objęci następującymi formami wsparcia:

  • zajęcia pozalekcyjne podnoszące kompetencje zawodowe i kluczowe uczniów,
  • kursy podnoszące kompetencje i zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
  • wizyty studyjne,
  • wyjazdy zawodoznawcze,
  • staże zawodowe, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na konkretnym stanowisku pracy.

Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe zgodnie z listą MEN.

Pliki do pobrania


> Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

> Oswiadczenie uczestnika projektu.pdf

> Poswiadczenie dyrektora szkoly.pdf

> ZS nr 2 formularz zgloszenia.pdfMinisterstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161