Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2024Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Godziny dostepnosci nauczycieli
        Stolowka Szkolna
        Platforma Edukacyjna ZS2
        Dla Maturzystow
        Szczepienia informacje
        Dziennik Elektroniczny
        Stypendysci
        Testy Interaktywne
        Rypinskie Centrum Sportu
        Budowa Basenu


OFERTA 2024Powieksz - kliknij !
WSPOLPRACUJEMYZobacz oferte Wyzszej Szkoly Inzynierii
i Zdrowia w Warszawie


Zobacz oferte Akademii Jagielonskiej
w Toruniu


Powi ksz - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szko a posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK

Projekt „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”

informacje o projekcie - zobacz plakat projektu

Celem projektu realizowanego przez Powiat Rypiński w partnerstwie z Gminą Miasta Rypin jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez współpracę 15 techników, 1 ZSZ oraz 1 Liceum Plastycznego (LP) z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie od 01.02.2018 do 30.09.2019.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 660 uczniów, 10 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 15 techników, 1 ZSZ i 1 LP, funkcjonujących w: ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ZS nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, ZS nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu oraz Zespole Szkół Miejskich w Rypinie.

Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach - technik: ekonomista, logistyk, informatyk, mechatronik, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności, mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, mleczarstwa, cyfrowych procesów graficznych, geodeta, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, budownictwa, ZSZ: kucharz, sprzedawca i klasy wielozawodowe oraz Liceum Plastycznego - specjalność: reklama wizualna, projektowanie graficzne, fotografia artystyczna. Grupę docelową stanowią również nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Uczniowie zostaną objęci następującymi formami wsparcia: zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egz. zaw. oraz zajęcia warsztatowe podnoszące umiejętności praktyczne uczniów, kursy i szkolenia warsztatowe ukierunkowane na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy zawodoznawcze, zajęcia na uczelniach wyższych, wyjazdy na targi branżowe oraz staże zawodowe dzięki którym uczniowie zdobędą nowe umiejętności praktyczne na konkretnym stanowisku pracy.

Wszystkie działania podjęte w projekcie mają na celu ułatwienie w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i podniosą własne kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe zgodnie z listą MEN.

Pliki do pobrania


> Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

> Oswiadczenie uczestnika projektu.pdf

> Poswiadczenie dyrektora szkoly.pdf

> Regulamin rekrutacji.pdf

> ZS nr 2 formularz zgloszenia.pdfMinisterstwo Edukacji Narodowej Kuratorium O wiatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okr gowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zesp Szk nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161