Facebook
Strona startowa Rekrutacja 2019Galeria zdjec DLA MATURZYSTOW ! Kontakt
        Ksiega Gosci
        Stolowka Szkolna
        Stypendysci
        Ankieta Absolwenta
        Dla Rodzica
        Testy Interaktywne
        Dla Maturzystow
        Budowa Basenu
        Rypinskie Centrum Sportu
        Portal edukacyjny


OFERTA 2019Powiększ - kliknij !


Powiększ - kliknij !


Informacje dla maturzystow - kliknij !
Szkoła posiada pracownie komputerowe
oraz centra multimedialne pozyskane z programu PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


Wyj?cie do kina - "Karol -papie?, kt?ry pozosta? cz?owiekiem"
"Karol -papie?, kt?ry pozosta? cz?owiekiem" w re?yserii Giacomo Battiato jest kontynuacj? niedawno powsta?ego filmu o polskim papie?u.

Podobnie jak w pierwszej cz??ci filmu, w roli g??wnej wyst?puje polski aktor, Piotr Adamczyk. Re?yser przedstawia najwa?niejsze wydarzenia z 26 lat pontyfikatu Jana Paw?a II, pocz?wszy od momentu powo?ania na urz?d papieski 1978r., a? do chwili ?mierci w roku 2005. Przeczytaj recenzje filmu ...
[2006-12-18 23:49:22 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA czyli SAVOIR-VIVRE dla wszystkich
Zamieszczono nowy test na stronach szko?y (w dziale interaktywne testy). Sprawdz czy znasz podstawowe zasady dobrego wychowania odpowiadaj?c na 30 pyta? ...
[2006-12-01 22:24:59 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Sprawd?, czy zdasz matur? 2007 !
Arkusze maturalne. Oryginalne i przyk?adowe arkusze egzaminacyjne.


Pr?bna matura 2007: arkusze z wybranego przedmiotu.

Zako?czy? si? pr?bny egzamin maturalny wybranego przedmiotu. Zobacz arkusze na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wraz z kluczem odpowiedzi.


[2006-11-20 21:46:20 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Strona matematyczna
Zapraszamy do odwiedzenia strony matematycznej. Autorem strony jest Beata Rychlik. Strona skierowana jest do uczni?w pragn?cych rozwija?
swoje umiej?tno?ci matematyczne, rodzic?w oraz nauczycieli. Wiele miejsca po?wi?cono NOWEJ MATURZE. Znajdziecie tu r?wnie? zadania z poszczeg?lnych dzia??w matematyki informacje o konkursach matematycznych oraz r??ne ciekawostki. zobacz strone[2006-11-14 14:19:25 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
29.10.2006 - Interaktywny Test dla technika ekonomisty i technika handlowca
Nowe interaktywne testy na stronach szko?y.

Przygotuj si? do egzamin?w potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe.
Sprawd? si? i rozwi?? interaktywy test z zagadnie? ekonomii i handlu.
Pytania do testu pochodz? z informator?w o egzaminach potwierdzaj?cych kwalifikacje zawodowe
dla technika ekonomisty i technika handlowca przygotowanych przez
Centraln? Komisj? Egzaminacyjn?.
Link do testu w lewym menu (Testy interaktywne)
[2006-10-29 20:36:27 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Aktualizacja strony - 27.09.2006r.
Poznaj obecny sk?ad Rady Uczniowskiej Samorz?du Szkolnego. link
Przeczytaj ordynacj? wyborcz? i startuj w wyborach do samorz?du. link
[2006-09-27 13:09:53 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Witamy w nowym roku szkolnym 2006/2007
Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego serdecznie witamy w naszych progach wszystkich uczni?w klas pierwszych oraz nowych nauczycieli.
Wszystkim pracownikom i uczniom naszej szko?y ?yczymy mi?ej i owocnej pracy i....

byle do wakacji
[2006-09-10 14:42:15 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Zdj?cia z po?egnania maturzyst?w
Aktualizacja galerii zdj??. Dodano zdj?cia z rozdania ?wiadectw tegorocznym maturzystom.
[2006-08-17 17:21:16 ;mk]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
Nowy serwis na stronie szko?y: Interaktywne testy - sprawdz swoj? wiedz? ...
Sprawdz swoj? wiedz? w interaktywnym te?cie. Obecnie w serwisie znajduj? si? 2 testy.
"Test z biologii dla licealist?w i kandydat?w na studia" oraz "Test na inteligencj?".
Serwis "TESTY" dzia?a na zasadzie losowego wybierania 20 pyta? (z odp. A, B C, D) z zakresu wpisanej n-liczby pyta?.
Najlepszych 10 wynik?w w danym te?cie jest zapisywanych w rankingu NAJLEPSZYCH WYNIK?W dla danego testu. Pochwal si? swoj? wiedz? ...
i rozwi?? test (link w lewym menu).
[2006-05-04 21:53:36 ;m.k.]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
22 marca 2006 - Zobacz zdj?cia z Pierwszego Dnia Wiosny
Aktualizacja galerii zdj??. Dodano galerie: Pierwszy Dzie? Wiosny, Dni Otwarte, Kangur 2006r.
[2006-04-25 22:24:56 ;m.k.]   [Czytaj Wiecej]   Komentarz[0]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]


Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświatowe w Bydgosczy Centralna Komisja Edukacyjna Okręgowa Komisja Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli Centrum Doskonalenia i Edukacji

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
ul. Dworcowa 11,
kontakt tel. (54) 280 3161